top of page

เปรียบเทียบการจัดแสง
ในแต่ละสถานการณ์

หากกำลังสงสัยว่าวิดีโอของคุณควรเพิ่มบริการจัดแสงหรือไม่ หรือควรเพิ่มระดับไหน
ลองเปรียบเทียบแต่ละระดับจากด้านล่างนี้ได้เลยครับ
bottom of page